ข่าว ตารางวิ่งปี 2554"

posted on 05 Jan 2011 09:54 by chanarong

สิงหาคม 2554
วันที่
รายการ
ระยะทาง
สถานที่
จัดโดย
โทรศัพท์
06 วันรพีมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 10.5 เชียงใหม่ มูลนิธิกรมหลวง ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 0878301253
06 วิ่งจ้าวสนาม สอ.โนนอุดม 2.4 / 10 โรงเรียนบ้านโนนอุดม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สอ.โนนอุดม 08-1263-1411
06 วิ่งจ้าวสนาม โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 2.4 / 5 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ อ.กุดบาก จ.สกลนคร   08-4428-7105
06 เดินวิ่ง-มินิมาราธอนบ่อน้ำมันฝางเพื่อแม่ของแผ่นดิน 10.5 , 3 ลานกีฬา ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ๐๕๓-๙๖๙๑๐๐ ต่อ ๓๖๑ ,๐๘-๑๙๕๐-๖๑๔๔
07 กาญจนบุรีมินิมาราธอน ครั้งที่ 7 5/10.5 เทศบาลกาญจนบุรี ไลออนล์กาญจนบุรี 081-1997717
07 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ครั้งที่ 1 3.5 / 10.5 สพป.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 08-1547-3931,08-1393-6202,08-4415-9419
07 คนเหล็กบางสะพานไตรกีฬานานาชาติ 2554   บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สหวิริยากรุ๊ป / สมาคมไตรกีฬา 08-1930-7209
07 วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ 2011 4/10/21 หาดใหญ่ ม.สงขลานครินทร์ 074218400
07 รวมพลคนดีของแม่ครั้งที่ ๒ 10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 081-8466655
07 เชิงทะเลมินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 7 3.5, 13. 21 หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล เทศบาลตำบลเชิงทะเล 084 - 9190164
07 ศม.เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ 5/10.5 สระบุรี ศูนย์การทหารม้า 0819480202
07 วิ่งเทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 5/12 โรงเรียนร่มเกล้า ต.โนนทัน อ.เมือง จังหวัดหนองบัวลำภู อบต.โนนทัน 08-7950 - 8454
07 แม่เมาะมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20 5/10.5/21.1 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา กฟผ.แม่เมาะ 054-253625
12 ชัยภูมิ มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 10.5 , 21.1 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 081-5791400
12 รวมพลคนดีของแม่ 10.5 ถนนอุทยาน รร.นวมินทราชินูทิศ 0818466655
12 ตรีมิตรมินิมาราธอน ครั้งที่2 3/5/12 รร.ตรีมิตร (เซนต์ปีเตอร์ (ธนบุรี) รร.ตรีมิตร 084-3228793
12 QSBG MINI MARATHON 2011 4/12 เชียงใหม่ QSBG 053841000
12 เอ็นซีซี-รยส. วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 1.8/5/10 ศูนย์สิริกิตฯ JOG&JOY 027411900
12 เดิน-วิ่ง 12 สิงหา มหาราชินี 3.5/10.5 สุราษฎร์ธานี ช.สุราษฎร์ธานี 077204174
12 เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เมืองพระสังข์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 3/10.5/21.1 เทศบาลเมืองตาคลี เทศบาลเมืองตาคลี 081-6053161
12 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มินิมาราธอน ครั้งที่ 6 3/10 บริเวณสวนสุขภาพของโรงพยาบาล อ.สัตหีบ ชมรมวิ่ง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 086-0524510
14 ฟอร์รันเนอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 5/12/22 วัดวังขนายทายิการาม ชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ 086-9005911 . 081-6418424,
20 วิ่งจ้าวสนาม อ.คำตากล้า 2.4 / 10 เทศบาล ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร อ.คำตากล้า 08-1263-1411
20 วิ่งจ้าวสนาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 2.4 / 5 หอประชุม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร   0-4279-1137-8
21 ร.พ.ชลบุรี เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 7 4/10 ชลบุรี JOG&JOY 027411900
21 วิ่งมินิมาราธอนผสานใจต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 9.9 เชียงใหม่ กศน. อ.สารภี 029492855
21 อยุธยา วิ่งเพื่อมรดกโลก รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 21,10,3.5 หน้าศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางเก่า) บริษัทได - อิจิคิคากุ (ประเทศไทย)จำกัด 02-9492855 ,02-9492740 ,087-6947640
21 วิ่ง เทพสตรีลพบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 10.5/21.1 มหาวิทยาลัยาชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยาชภัฏเทพสตรี 086-4456007
27 วิ่งจ้าวสนาม สอ.จำปาดง 2.4 / 5 อบต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร สอ.จำปาดง 08-1263-1411
28 วิ่งจ้าวสนาม รพ.สต.ดอนส้มโฮง 5 รพ.สต.ดอนส้มโฮง รพ.สต.ดอนส้มโฮง 0-4278-1239
28 สงขลา มาราธอน 2011 10/21/42 สงขลา จังหวัดสงขลา 074-311573
28 เดิน-วิ่งพนัสนิคมซุปเปอร์มินิมาราธอนครั้งที่ 9 3.4/13.3 สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม 081-8168371
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
กันยายน 2554
วันที่
รายการ
ระยะทาง
สถานที่
จัดโดย
โทรศัพท์
03 วิ่งผลัดประเภททีม สารสิน-เขาหลักเซ็นเตอร์ 60 กม. พังงา ททท.พังงา 076450913
03 วิ่งจ้าวสนาม อ.ภูพาน 2.4 / 10 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร อ.ภูพาน 08-1263-1411
04 วิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชล ครั้งที่ 6 42.2/21.5/11/4 เขื่อนขุนด่านปราการชล สำนักงานท่องเที่ยว และ กีฬา จังหวัดนครนายก 037-313283
04 กฟผ.มินิมาราธอน ครั้งที่ 15 2/7/10 กฟผ.บางกรวย กฟผ. 02-4365020
04 เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นเนลมาราธอน 42.195/10.5/3 บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย Best Ad. Corpotion Ltd. 081-8278255
04 อ่าวอุดม-แหลมฉบังมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 4/10.5 สนามกีฬาแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง 089-2486484
10 วิ่งจ้าวสนาม โรงเรียนบ้านนาขาม 2.4 / 5 โรงเรียนบ้านนาขาม อ.กุดบาก จ.สกลนคร   08-4428-7105
10 วิ่งจ้าวสนาม รพ.สต.ดอนยาว 5 วิ่งจ้าวสนาม รพ.สต.ดอนยาว รพ.สต.ดอนยาว 0-4278-1239
11 มิซูโน่ แม่น้ำแควครึ่งมาราธอน 30/21/10 โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ อเมซิ่งฟิวด์ 02-277-6670-1
11 บ้านแพ้วมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2554 10.5/21.1 วัดหลักสี่ ชมรมบ้านแพ้ว  
11 เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ 10/21/30 ศูนย์ราชการ Jog&Joy 027411900
17 วิ่งจ้าวสนาม สอ.โพนแพง 2.4 / 10 ศาลาหน้าวัดบ้านโพนแพง จ.สกลนคร สอ.โพนแพง 08-1263-1411
17 วิ่งจ้าวสนาม ทต.ปลาโหล 5 ทต.ปลาโหล ทต.ปลาโหล 0-4278-1239
18 ตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียงมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 21/10/3.5/2.5 โรงเรียนผู้รู้ ญส.ส.๘๐ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ชมรมวิ่งทหารน้ำสัตหีบและโรงเรียนผู้รู้ ญส.ส.๘๐ 081-773-7774/089-120-2654
18 บางกอกโพสต์มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 5 / 10 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จ๊อก แอนด์ จอย 0-2741-1900,08-1498-9865
18 โรงเรียนเชียรใหญ่ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 4/10 นครศรีธรรมราช โรงเรียนเชียร์ใหญ่ 075362136
18 สมุย ไอแลนด์ มาราธอน 2011 42.19/21.1/10.550/2 เกาะสมุย บางกอกแอร์เวย์ส  
24 วิ่งจ้าวสนาม อ.พรรณานิคม 2.4 / 10 ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม 08-1263-1411
25 เซ็นทรัลมินิมาราธอน 3/10.5 เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล 084-7648020
25 ก.ฟ.ภ.มินิมาราธอนครั้งที่ 2 3/10 สนญ.ก.ฟ.ภ. ก.ฟ.ภ. นิวัฒน์ อ้อยทิพย์ 081-8584627
25 สสส. เดิน-วิ่ง วันหัวใจโลก 5/10.5 รร.หนองตาไก้ฯ ขอนแก่น รร.หนองตาไก้ฯ 0814711580
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ตุลาคม 2554
วันที่
รายการ
ระยะทาง
สถานที่
จัดโดย
โทรศัพท์
02 เทศบาลเนินพระ-วีนิไทย ซุปเปอร์มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 15.1 ชายหาดแสงจันทร์ สุชาดา อ.เมือง จ. ระยอง เทศบาลเนินพระ 038-686902 / ฝน 086-8228904
08 BMW. Amari Midnight Run 2011 6/12 โรงแรมอมารี ประตูน้ำ Sports Vision 081 - 8748799 , 02 - 6539000ต่อ69
09 เดิน-วิ่ง "มาบตาพุดมินิมาราธอนครั้งที่ 2" 11.5 หน้าศาลเจ้าแม่จันเท ต.มาบตาพุด ขมรมมาบตาพุด 081-2950319
16 กลุ่ม ปตท. มาราธอน ครั้งที่ 5 5/10/21.1/42.195 สวนสมุนไพร ปตท. 089-0657831
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
พฤศจิกายน 2554
วันที่
รายการ
ระยะทาง
สถานที่
จัดโดย
โทรศัพท์
05 "ใต้ร่มพระบารมี 84 พรรษา มินิมาราธอน ครั้งที่ 3" 12 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 089-6311166
06 เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 3/10/16/32 ร.ร.นายร้อย จปร. เขาชะโงก ร.ร.นายร้อย จปร. 02-2412691-5
27 เพื่อนสวนลุมมินิมาราธอน 3.5/10.5 สวนลุม เพื่อนสวนลุม 081-8468488
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ธันวาคม 2554
วันที่
รายการ
ระยะทาง
สถานที่
จัดโดย
โทรศัพท์
04 บ้านเพมาราธอน 10/21/42.195 บ้านเพ จ.ระยอง ชมรมวิ่งบ้านเพ 089-2442788
10 รพ.นครธนมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 3/10/21 รพ.นครธน รพ.นครธน 02-4509999
11 โอเชี่ยน ทู โอเชี่ยน 120 หลังสวน ชุมพร-ระนอง นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ 081-6121116
18 อมตะมินิมาราธอน 3/10.5 สถานที่นิคมอมตะ บางปะกง บ.อมตะนคร 081-6584704
18 เขาใหญ่ วิ่งเพื่อมรดกโลก 21, 10, 3.5 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา บริษัทได - อิจิคิคากุ (ประเทศไทย)จำกัด 02-9492855 ,02 - 9492740 , 087 - 6947640
25 โรตารี่มินิมาราธอน 3/10.5 กระทรวงสาธารณสุข โรตารี่ 081-8174676
25 เดิน-วิ่งแรลลี่มหากุศล พุน้ำร้อน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 21.1 / 10.5 กม. โรงเรียนวัดพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า กาญจนบุรี ชมรมบางขุนเทียน 081-815-4919
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .